Танилцуулга

“Итгэлт Санхүүгийн Групп” ХХК

Бидний харилцагчиддаа үзүүлэх үйлчилгээ нь ямагт чанарын өндөр түвшинд хийгддэг бөгөөд манай мэргэжилтнүүдийн ур чадвар, дадлага туршлага нь үйлчлүүлэгч байгууллагын хүсэн хүлээж буй үйлчилгээ мөн байдаг.

Групп нь ТУЗ, менежментийн баг болон мэргэшсэн зөвлөхүүдээс бүрдсэн чадварлаг хамт олон юм.

Хөрөнгө үнэлгээ, хохирол үнэлгээний үйл ажиллагаа 1999 оноос эрхэлж байгаа салбартаа ямагт тэргүүлэгч “Итгэлт Эстимэйт” ХХК нь “Үнэлгээний шилдэг компани” өргөмжлөлтэй

Мэргэжлийн ёс зүйг баримтлан холбогдох стандартууд болон хуулийг эрхэмлэн дээдэлж, хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн 20+ жилийн туршлагатай Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэгч “Найдвар-Од Аудит” ХХК.

Татварын хууль, журам байнга хувьсан өөрчлөгдөж буй энэ цаг үед харилцагч байгууллагын татварын зардлыг хуулийн хүрээнд хамгийн бага байлган аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд нь тусалж, тэднийхээ итгэлийг алдахгүйн төлөө бүхнээ зориулан ажиллаж байгаа Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх Үйлчилгээний “Итгэлт Такс ТМЗ” ХХК.

Байгаль орчны үнэлгээний чиглэлээр доктор профессор зэрэг цолтой оюунлаг багийг бүрдүүлэн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хийж байгаа “Итгэлт Төгөл” ХХК зэрэг компаниуд багтаж байна.