Бид - бүхний
итгэлийг хүлээнэ.

Хөрөнгийн үнэлгээ, аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ болон байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хийж байна.
Холбогдох

Үйлчилгээнүүд

Хөрөнгийн үнэлгээ
Хөрөнгийн үнэлгээ

Хөрөнгө үнэлгээ, хохирол үнэлгээний үйл ажиллагааг 19 дэх жилдээ эрхлэж байгаа салбартаа ямагт тэргүүлэгч “Итгэлт-Эстимэйт” ХХК.

Цааш унших
Аудитын үйл ажиллагаа

Мэргэжлийн ёс зүйг баримтлан, холбогдох стандартууд болон хуулийг эрхэмлэн дээдэлж хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн 20 жилийн туршлагатай Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэгч Найдвар-Од Аудит ХХК.

Цааш унших
Аудитын үйл ажиллагаа
Татварын мэргэшсэн зөвөлгөө
Татварын мэргэшсэн зөвөлгөө

Байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй хууль журмын улмаас татварын даган мөрдөлт хүндрэлтэй болж байгаа энэ үед харилцагч байгууллагын татварын зардлыг хуулийн хүрээнд хамгийн бага байлган эрсдэлээс урьдчилан сэргийлхэд нь туслаж тэднийхээ итгэлийг алдахгүйн төлөө бүхнээ зориулан ажиллаж байгаа Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний “Итгэлт Такс ТМЗ” ХХК.

Цааш унших

Бидний үнэт зүйл

Итгэлцэл
Түүхэн замнал, хөгжил
Мэргэшсэн хамт олон

Харилцагч байгууллагууд